Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Cestovní ruch v České republice 2008 ...

Cestovní ruch v České republice 2008 - Ročenka

27.11.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Odboru cestovního ruchu vydalo Ročenku 2008, která přináší informace o aktivitách, které realizovalo za uplynulý rok v oblasti cestovního ruchu.
V Ročence nenaleznete pouze statistické údaje a grafy za období 2008 a 1. pololetí 2009, ale také i přehled opatření a vývoj nových trendů. Vzhledem k tomu, že již rok 2008 poznamenala začínající hospodářská krize, snažilo se Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypracovávat národní systém kvality služeb v cestovním ruchu, jako garance kvality poskytovaných služeb, ale také i ochrana a snadnější orientace spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu. Dále pak bylo realizováno několik významných projektů a bylo uskutečněno významné zasedání Komise pro Evropu Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO).

Více informací můžete nalézt na: www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Rocenka-cestovniho-ruchu/Cestovni-ruch-v-Ceske-republice-2008