Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Analýza potřeb uživatelů statistiky ...

Analýza potřeb uživatelů statistiky vybraných sektorů cestovního ruchu na území ČR

30.08.2010: Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu na území České republiky.
Dne 30. srpna 2010 se v pražském hotelu Jalta uskutečnila prezentace výsledků Analýzy potřeb uživatelů statistiky sektoru hromadná a individuální ubytovací zařízení cestovního ruchu ČR a sektoru cestovní kanceláře a cestovní agentury. Analýza je jednou z aktivit projektu „Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu na území ČR“, jehož zadavatelem je MMR ČR. Projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu. Zdrojem financování jsou z 85 % prostředky EU a z 15 % prostředky SR ČR. Význam projektu je deklarován v "Koncepci státní politiky cestovního ruchu" v prioritě č. 3 - opatření 3.2 - Zkvalitnění statistiky a informací o cestovním ruchu. Projekt je realizován v období 1.7.2009 – 30.6.2015.
 
Cílem projektu je ve spolupráci s hlavními uživateli statistických dat zkvalitnit a doplnit stávající systém informací o cestovním ruchu a tím docílit lepší informovanosti odborných kruhů i laické veřejnosti o významu tohoto odvětví pro národní hospodářství ČR. Při výběru vhodné formy šetření bude přihlíženo k výsledkům zmíněné analýzy mapující na jedné straně dostupná data a  na druhé straně uživateli postrádaná data o zmíněných sektorech cestovního ruchu, zároveň i doporučení vhodné formy jejich šetření.
 
Hlavním výstupem projektu bude veřejně dostupná databáze údajů pro všechny uživatele předmětných dat.Výsledky projektu budou neocenitelným zdrojem kvalitních informací o klíčových sektorech cestovního ruchu na území ČR s mnohostranným využitím v oblasti rozhodovacích procesů na všech úrovních státní správy a pro informovanost odborné sféry i laické veřejnosti. Získané údaje budou poskytnuty ČSÚ k dalšímu využití – především při sestavování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR.

Soubory ke stažení