Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Aktuální přehled příjezdového cestovního ...

Aktuální přehled příjezdového cestovního ruchu za 2. čtvrtletí 2010

02.09.2010: Příjezdový cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2010 byl stejně jako v 1. čtvrtletí ve znamení odlivu zahraničních turistů z neplaceného ubytování v soukromí a jejich koncentrace v hotelech, motelech a penzionech
V okolí hraničních přechodů ČR, na letištích a nádražích bylo ve 2. čtvrtletí roku 2010 dotázáno v rámci šetření „Příjezdový cestovní ruch“ 11 570 zahraničních návštěvníků. Z nich bylo více než 52% jednodenních návštěvníků, 38 % zahraničních turistů a téměř 10 % tranzitujících návštěvníků.
                          
Zjišťování proběhlo v blízkosti 63 hraničních přechodů (48 silničních, 5 letišť, 8 železničních a 2 autobusová nádraží). Mezi události, které mohly mít vliv na výsledky výzkumu v tomto období patřily vedle pokračujících následků finanční krize (omezení výdajů – především u Němců), ceny pohonných hmot, výbuch sopky Eyjafjallajökull (útlum letecké dopravy), MS v ledním hokeji a ve fotbale, volby v ČR a na Slovensku.
 
Jednodenní návštěvníci byli v drtivé míře ze sousedních států – nejčastěji z Německa (60 %). Hlavním důvodem návštěvy ČR byly nákupy v příhraničí - 7 z 10 jich přijelo právě kvůli nim. Ve  2. čtvrtletí utratili v průměru 1 550,- Kč na osobu, což je o cca 100 Kč méně než v 1. čtvrtletí. Nejvyšší výdaje měli tradičně za zboží a pohonné hmoty, ale ve srovnání s předchozím obdobím i tyto dvě položky poklesly. S nástupem teplejších měsíců však obecně roste význam rekreace a trávení volného času, což se projevilo i ve 2. čtvrtletí 2010. Za příbuznými a známými přijelo cca 5 % a jednodenní obchodní cesty se účastnila 4 % všech osob. Důvod návštěvy se zde hodně lišil podle zemí. Němci přijíždějí masivně na nákupy, Poláci dávají stále více přednost rekreaci. Z pohledu navštívených míst návštěvníci nejčastěji mířili do míst v bezprostředním okolí hraničního přechodu. Nejoblíbenějšími místy byla např. Aš, Petrovice, Hodonín, Železná Ruda, Chomutov a Hřensko.
 
Zahraniční turisté přijížděli do ČR nejčastěji z Německa, Spojeného království a Slovenska. Hlavním účelem návštěvy byla dovolená, u občanů sousedních států byly významné návštěvy příbuzných (Slovensko, Rakousko) a obchodní cesty. Centrem jejich zájmu byla Praha a další velká a turisticky atraktivní města, také lázeňská střediska. Průměrná délka jejich pobytu byla 6 dnů.
 
Z pohledu typu ubytování pokračovala jejich koncentrace v hotelech, motelech a penzionech (74 %) a naopak jejich odliv z neplaceného ubytování v soukromí (pouze 17 %) – k poklesu dochází plynule již od r. 2009. Turisté k nám přijíždějí častěji ze vzdálenějších lokalit, ale ve 2. čtvrtletí opět dominovali Němci (18 %) - i ze vzdálenějších spolkových zemí). Vedle turistů ze sousedních zemí byl významný i podíl obyvatel ostatních zemí EU, Ruska a USA.
 
Tradičně největší oblibě se těšila Praha, kterou navštívilo 7 z 10 turistů. S velkým odstupem turisté věnovali svou pozornost také velkým městům (Brno), lázeňským městům a turisticky zajímavým lokalitám (hory, Č. Krumlov). Největší zájem o Prahu měli turisté ze vzdálenějších destinací, turisté na první návštěvě ČR a turisté přijíždějící na rekreaci a za zábavou.
 
Ve 2. čtvrtletí v ČR turisté strávili v průměru 5 nocí. Čím vzdálenější je země původu turisty, tím déle v ČR zůstává, průměrná doba pobytu obyvatel Polska vždy s příchodem teplejších měsíců významně klesá, což souvisí s úbytkem jejich lyžařských pobytů.
 
Přes ČR opět nejčastěji tranzitovali obyvatelé sousedních zemí, nejvíce z Polska (26 %) a Německa (24 %), významné bylo i zastoupení Maďarů, Bulharů a překvapivě i občanů Litvy.
Tranzitující návštěvníci se na celkovém počtu cizinců podíleli 9,5 %.
 
Výdaje zahraničních a tranzitujících návštěvníků
Zahraniční turisté v souvislosti se svým pobytem utratili v průměru celkem přes 2 450,- Kč na osobu a den, z toho téměř 40 % ještě před cestou. Nejvíce to bylo za dopravu (26 %), dále za ubytování (21 %), zboží a stravování (okolo 15 %). Tranzitující návštěvníci utratili během svého průjezdu ČR přes 1 170,- Kč především za pohonné hmoty (38 %), zboží (37 %) a stravování (17 %).
 
Spokojenost s návštěvou a informace o ČR
Zahraniční návštěvníci hodnotí pobyt v ČR příznivě – více než 9 z 10 bylo s pobytem velmi nebo spíše spokojeno a to bez ohledu na typ návštěvníka.
Oproti 1. čtvrtletí přibylo spokojených jednodenních návštěvníků a ubylo spokojených zahraničních turistů. Pouze čtvrtina poukazovala na problémy v souvislosti s návštěvou ČR. Za největší negativum byla označována infrastruktura a stav silnic (7 %) a také jazyková vybavenost lidí ve službách (3 %). Jednodenním návštěvníkům častěji než turistům vadí ceny a orientační systém. Při plánovaní cest do zahraničí se cizinci opírají především o dosavadní vlastní zkušenosti, informace z internetu nebo doporučení svých přátel a známých. Nejméně je oslovuje reklama v tisku, rozhlasu a televizi a články/rozhovory o cestování a dovolených v tisku a dokumentární pořady.

Soubory ke stažení