Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Aktualizace dat ze Satelitního účtu ...

Aktualizace dat ze Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

04.03.2013: Český statistický úřad publikoval dne 4. března 2013 aktuální údaje ze Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky, jediného zdroje statistických informací o cestovním ruchu umožňujícího relativně objektivní srovnání vývoje cestovního ruchu na mezinárodní úrovni. V první řadě se jedná o publikování dat za rok 2011 a dále o aktualizaci časové řady údajů za období 2003 – 2010.
Dle informace tvoří podíl cestovního ruchu na celkovém hrubém domácím produktu České republiky 2,7 % (stejně jako v roce 2010). Z dlouhodobého hlediska podíl cestovního ruchu od r. 2004 mírně klesá, nicméně důvodem je meziroční růst HDP v jiných odvětvích NH. Naopak v absolutní výši má tvorba HDP z cestovního ruchu od roku 2003 růstový trend.  

Dle Modulu zaměstnanosti, který je úzce spjat se satelitním účtem, činil celkový počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v roce 2011 přes 231 tis. osob (meziroční index: 100,3), z toho bylo 183 tis. zaměstnanců a přes 48 tis. bylo sebezaměstnaných. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti činil 4,52 % (2011) a dlouhodobě se pohybuje v rozmezí 4,50 % (2007) až 4,75 % (2004).

Významný nárůst počtu zaměstnanců byl oproti roku 2010 v odvětví hotely a podobná zařízení – o 9,2 %. Naopak největší pokles byl vykázán v osobní letecké dopravě (o 27,6 %) a v odvětví cestovních agentur a podobných zařízení (o 20,9 %).

Jedním z hlavních zdrojů informací pro tvorbu poptávkové strany satelitního účtu je šetření Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015, jehož zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Kategorie:

Aktuality