Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > 18. Valné shromáždění Světové organizace ...

18. Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)

13.10.2009: Ve dnech 1.10. – 7.10. 2009 se zúčastnila česká delegace, vedená velvyslancem České republiky v Kazachstánu Bedřichem Kopeckým, Valného shromáždění UNWTO v Astaně. Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno prezidentem Kazašské republiky Nursultanem Nazarbayevem, který zdůraznil význam cestovního ruchu v přílivu zahraničních investicí, tvorbu pracovních příležitostí a v neposlední řadě k oživení ekonomik ve většině zemí na světě. Také zdůraznil jeden z miléniových rozvojových cílů OSN, a to roli cestovního ruchu ve zmírňování chudoby ve světě.
ČR je aktivním členem v rámci regionální komise pro Evropu, která sdružuje členské státy UNWTO převážně na geografickém, principu a její aktivity jsou zaměřené na potřeby zemí evropského regionu z hlediska cestovního ruchu. Každý člen komise volil její kandidáty, kteří budou Komisi pro Evropu reprezentovat ve Výkonné radě v období 2009 - 2013. Tento region bude na následující čtyři roky zastupovat Německo, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko. Novým předsedou Komise pro Evropu bylo zvoleno na následující dva roky Slovinsko, které nahradí dosavadní předsednictví Kypru.  
 
V rámci zasedání Valného shromáždění proběhlo jmenování nového generálního tajemníka UNWTO na období 2010 – 2013, Taleba Rifaie z Jordánska, který byl na tento post dočasně jmenován již od února 2009. Nový generální tajemník si stanovil svůj manažerský tým, který je složen z tří výkonných ředitelů: Marcio Favila z Brazílie, Zoltan Somogyi z Maďarska a Frédéric Pierret z Francie. Během zasedání byl ostrovní stát Vanuatu zvolen novým členským státem UNWTO.
 
Na Valném shromáždění byl prezentován dokument „Cestovní mapa na oživení“, která je souhrnem doporučení pro turismus a cestování v době ekonomické krize. Tato odvětví jsou základním prostředkem pro tvorbu pracovních míst a měli by přispět ke zotavení světové ekonomiky. Cestovní mapa je založená na třech pilířích: pružnost, stimul a „zelená“ ekonomika. Dalším dokumentem, který byl přijat během zasedání je Deklarace o usnadnění cestování turistů, který vyzývá členské státy a ostatní subjekty turizmu eliminovat bariéry, které brání cestování – např. zjednodušení vízových procedur, usnadnění cestování pro handicapované turisty.
 
Během shromáždění byla stanovena témata oslav Světového dne cestovního ruchu: rok 2010 – Turismus a biodiverzita a 2011 – Turismus – spojování kultur. Valné shromáždění schválilo program práce organizace na období 2010 – 2011, byla stanovena výše členských příspěvků do organizace a schváleni auditoři do roku 2011. Pořadatelskou zemí následujícího XIX. Valného shromáždění UNWTO bude Korejská republika.

Složka multimedií