Cestujete s cestovní kanceláří

Nejdůležitější informace pro klienty cestovních kanceláří naleznete v letáku "Desatero ministerského doporučení". Spotřebitelům ministerstvo doporučuje vzít si "Desatero" s sebou na dovolenou.

 V Desateru ministerského doporučení naleznete:

 1. OVĚŘTE SI CESTOVNÍ KANCELÁŘ
 2. SMLOUVA O ZÁJEZDU
 3. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
 4. POTVRZENÍ O ZÁJEZDU
 5. INFORMACE
 6. ZMĚNY
 7. REKLAMACE
 8. VYŠŠÍ MOC
 9. ÚJMA ZA NARUŠENÍ DOVOLENÉ
 10. „ŠMEJDI“
Užitečné rady pro Vaší dovolenou naleznete také ve videospotu ministerstva.

Další důležité informace:

Potřebné doklady pro vycestování
Nezapomeňte si zažádat o víza před cestou
Problémy během Vaší dovolené způsobené v důsledku vyšší moci
Omezení nebo zrušení letu (v důsledku zásahu vyšší moci)
Ověření, zda je CK pojištěna pro případ úpadku
Seznamy pojištěných cestovních kanceláří

Potřebné doklady pro vycestování

 • věnujte pozornost tomu, jaké doklady jsou požadovány pro Vaše místo dovolené - za jejich splnění nese odpovědnost cestující, CK Vám musí podat informace o tom, jaké doklady jsou požadovány, (informace o jednotlivých destinacích naleznete na www.mzv.cz)    
 • v případě vycestování do zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska lze použít také platný občanský průkaz
 • v případě vycestování do ostatních destinací je nutné mít platný cestovní pas
               1) s nosičem dat s biometrickými údaji (vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů v ČR, ve lhůtě 120 dnů v zahraničí)
               2) bez nosiče dat s biometrickými údaji (vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů v ČR, na zastupitelském úřadě kratší lhůta než 120 dnů, v těchto případech je cestovní pas vydán s dobou platností na 6 měsíců)
 
Je však nutné zjistit si před cestou jaká destinace vyžaduje jaký doklad.
 
Získání pasu:
podáním žádosti u příslušného úřadu
 
               1) v České republice – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; v hl. městě Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22; v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.
               2) v zahraničí – u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
                                              
 • děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče do 1. září 2006 (tj. děti mladší 10 let a občané mladší 15 let), mohou i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního pasu.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 nebude již možné:
 
               1) od 1. července 2011 zapisovat děti do cestovního pasu rodičů 
               2) od 27. července 2012 děti mladší 10 let budou muset cestovat s vlastním cestovním pasem
 
V případě vycestování do zahraničí s nezletilými dětmi v doprovodu jiné osoby, než jsou rodiče nebo zákonný zástupce, ověřte u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda není nutné doložit také písemný souhlas rodičů.
 
 • pokud na cesty vezmete své zvířecí miláčky, nezapomeňte, že i oni disponují pasem. Jde o tzv. pas zvířete, který je ustanoven od 1. října 2004 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES). Na cesty je tedy důležité, aby zvířata (psi, kočky a fretky) měla pas zvířete. Zvířata budou identifikována mikročipem a musejí být očkována proti vzteklině. Některé země disponují ještě další pravidly pro vycestování zvířat, důležité si před vycestováním do dané destinace zjistit potřebné údaje.

 

Nezapomeňte si zažádat o víza před cestou

V případě, že necestujete organizovaně (přes CK/CA), vyřízení víza je možné také přes zprostředkovatelskou CK/CA, která za předem stanovený poplatek pro Vás vše zařídí.
Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje udělení víza cizího státu pouze pro držitele služebních a diplomatických pasů k pracovním cestám do zahraničí. V případě, kdy cestujete individuálně do třetích zemí, je možné, že pro vstup do destinace bude vyžadováno vízum. Je tedy na Vás, aby jste si ho dostatečně včas před cestou zařídili. Kontaktujte dotčený zastupitelský úřad cizího státu příslušného pro udělení víz. Ten se řídí svými národními předpisy a zákony.
 
 • doporučujeme vyhledat si zastupitelský úřad Vámi zvolené destinace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a předem si zjistit, jaké náležitosti budete potřebovat doložit k žádosti o udělení víza (zpravidla to bývá platný cestovní pas, předem vyplněný formulář – vízová anketa, pojištění na cestu a poplatek za vyřízení žádosti)
 • lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víz je stanovena právními předpisy daného státu.

Problémy během Vaší dovolené způsobené v důsledku vyšší moci

(výbuch sopky, požár, povodeň, tsunami, zemětřesení, vyhlášení stavu nebezpečí, atd.)
 
1) V případě, že je původní zájezd zrušen CK ještě před jeho zahájením:
 • CK Vám vrátí peníze za Váš zaplacený zájezd
 • CK Vám nabídne jiný alternativní zájezd ve srovnatelné kvalitě. Pokud je cena Vašeho nového zájezdu nižší, CK je povinna Vám tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit
2) V případě, že vyšší moc zasáhne v průběhu Vašeho zájezdu:
 • CK je povinna Vám poskytnout v nesnázích pomoc (např. náhradní ubytování, stravování jak umožňují okolnosti)
 • pokud taková opatření nelze učinit, CK Vás dle okolností a po dohodě s Vámi dopraví zpět na místo odjezdu nebo jiné místo návratu

 

Omezení nebo zrušení letu (v důsledku zásahu vyšší moci)

máte právo na pomoc od leteckého dopravce (či CK)
(dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady, o právech cestujících v letecké přepravě č. 261/2004)
    
I. 1) Zrušení letu v případě pomoci od letecké společnosti
 • máte nárok na refundaci Vaší letenky či přesměrování Vašeho letu
 • vrácení uhrazené částky za tu část letu, která nebyla využita
 • vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu, a zpáteční let do prvního místa odletu
 • přesměrování Vašeho letu za srovnatelných podmínek do Vaší cílové destinace v nejbližším možném termínu
 • měli byste být informováni o náhradní přepravě
 • je Vám zdarma nabídnuta asistence: (strava a občerstvení v rozsahu přiměřené čekací době, ubytování v hotelu, pokud se noc nebo více nocí stane nezbytným; přeprava mezi letištěm a místem ubytování)
 • máte právo na dva telefonní hovory, telexové/faxové nebo e-mailové zprávy zdarma
 
   2) Zpoždění letu
Je-li Váš let zpožděn, závisí pomoc letecké společnosti na tom, jak velké zpoždění je a jak dlouhý je Váš let.
Rozlišují se různé kategorie:
 • o 2 hodiny nebo v případě letů o délce nejvýše 1500 km
 • o 3 hodiny nebovíce v případě všech letů delších než 1500 km do 3500 km
 • o 4 hodiny nebo v případě všech letů nespadajících do předešlých možnosti
 • od dvou hodin do 24 hodin (nebo v případě letů o délce nejméně 1500 km) je Vám zdarma nabídnuta strava a občerstvení (dle Nařízení), dva telefonní hovory, telexové / faxové nebo e-mailové zprávy.
 • od 24 hodin a více než je čas odletu původně oznámený, Vám je zdarma nabídnuta asistence: (strava a občerstvení v rozsahu přiměřené čekací době, ubytování v hotelu, pokud se noc nebo více nocí stane nezbytným; přeprava mezi letištěm a místem ubytování)
 
   3) Odepření nástupu na palubu
 • dojde-li vinou dopravce k tomu, že odbavil k letu více cestujících než je v letadlemísta, vyzve dopravce nejdříve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu podle podmínek dohodnutých. Pokud se nepřihlásíte jako dobrovolník, dopravce Vám musí vyplatit následující náhrady:
 1. 250 EUR při letu na vzdálenost 1500 km a kratší
 2. 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km
 3. 600 EUR při letu delším než 3500km mimo EU
 
Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění Vašeho letu tímto nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny, podle výše uvedených kategorií. Zároveň Vám dopravce musí poskytnout:
 • možnost volby mezi proplacením ceny letenky a náhradní přepravou do konečného místa určení, příp. i bezplatný let zpět do původního místa odletu
 • stravu a občerstvení
 • v případě nutnosti přenocování i ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení
 
Pokud jsou Vám tato práva odepřena, neprodleně si stěžujte u společnosti, která let provozuje. Žádost o kompenzaci zašlete příslušnému leteckému dopravci. K podání stížnosti je potřeba použít formuláře, který naleznete zde    .
       
Řádně vyplněný formulář pak zašlete leteckému dopravci.
 
Toto Nařízení se vztahuje na všechny cestující s odletem z letiště umístěného v EU, bez ohledu na to, zda je let provozován leteckou společností usazenou či neusazenou v EU a na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU (pokud je let provozován leteckou společností usazenou v EU).
 
II. V případě zjištění poničení či ztráty zavazadla během cestování, okamžitě informujte asistenční službu letecké společnosti (případně leteckou přepážku přímo na letišti), u které jste si let zakoupili a nahlaste zjištěné závady. Bude s Vámi sepsán protokol. Při ztrátě zavazadla Vám bude na kontaktní adresu (Vámi uvedenou) zavazadlo zasláno. V případě nedoručení nebo poničení zavazadla Vám letecká společnost uhradí patřičnou částku, která je stanovena ve všeobecných podmínkách. I zde je možné se připojistit pro ztrátu či poničení zavazadla do určité finanční výše. Po návratu z cest kontaktujte se sepsaným protokolem Vaší pojišťovnu.
 
Nevíte si rady na koho se na letišti obrátit? 
Kontaktujte:

 

Ověření, zda je CK pojištěna pro případ úpadku

Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje klientům CK informovat se, zda CK je pojištěna pro případ úpadku. S pojišťovnami, které naleznete v sekci Informace pro zákazníky, bylo dohodnuto několik základních způsobů ověřování existence uzavřených pojistných smluv.
Tři hlavní způsoby předání informací o pojištění cestovní kanceláře (CK):
 
 1. Webové stránky jednotlivých pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány CK, které mají uzavřené pojistné smlouvy.
 2. Možnost kontroly přímo v prostorách provozovny CK. CK je povinna předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK. 
 3. Předání dokladu určeného zákazníkovi osvědčujícím zejména informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.
Zakoupení zájezdu a uzavření cestovní smlouvy:

Pokud zákazník navštíví CK za účelem zakoupení zájezdu, jenž je vymezen § 1 zákona č. 159/1999 Sb., měl by být o něm v prvé řadě dobře a přesně informován. Za předpokladu, že se rozhodnete vybraný zájezd zakoupit, musí nejdříve uzavřít cestovní smlouvu, jejíž obsah upravuje § 852b občanského zákoníku. Podstata cestovní smlouvy tkví ve vzájemném závazku CK a zákazníka. CK se cestovní smlouvou zavazuje, že poskytne zákazníkovi zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Podle § 1 odst. 3 zákona mohou zájezd prodávat jen provozovatelé cestovní kanceláře - nositelé koncese. Na jedné straně tedy vystupuje CK, a to i v případě, že zájezd zprostředkovává cestovní agentura, neboť cestovní smlouva musí být vždy uzavřena jménem CK, pro kterou je zájezd zprostředkováván. Na straně druhé dle § 4 zákona pak zákazník, kterým se rozumí jak osoba, která uzavře cestovní smlouvu, tak osoba, v jejíž prospěch byla cestovní smlouva uzavřena, ale i osoba, na kterou byl zájezd převeden podle § 852f občanského zákoníku. Osoba, která uzavírá cestovní smlouvu, je osoba, která jedná s CK a podepisuje cestovní smlouvu. Osoba, v jejíž prospěch byla cestovní smlouva uzavřena, je osoba, která byla uvedena jako účastník zájezdu tím, kdo smlouvu uzavíral. Ve smyslu § 50 občanského zákoníku je tato osoba ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Ten může projevit výslovně nebo tím, že začne jednat podle smlouvy. 

Změna zákazníka:

Podle § 852f občanského zákoníku může zákazník kdykoliv v době před zahájením zájezdu písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Dnem doručení oznámení se tato osoba stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. V případě, že cestovní smlouva stanoví nějaké podmínky, které musí účastník splňovat - např. zdravotní stav, očkování apod., pak musí oznámení obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu. Pokud je dán důvod pro stanovení lhůty (např. je třeba vyřídit nějaké povolení pro účastníky zájezdu), pak změna v osobě zákazníka může být provedena jen ve lhůtě v cestovní smlouvě stanovené. Podle § 852f odst. 2 článku občanského zákoníku odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK vznikly v souvislosti se změnou zákazníka, původní a nový zákazník společně a nerozdílně.

Doklady určené zákazníkovi:

CK je podle § 852a odst. 2 občanského zákoníku povinna připravit návrh cestovní smlouvy. Cestovní smlouva musí být uzavřena písemně a CK je povinna vydat jedno vyhotovení cestovní smlouvy spolu s dokladem o pojištění vystavený pojišťovnou dle § 6 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb.

Změna cestovní smlouvy:

V době od uzavření cestovní smlouvy do realizace zájezdu mohou nastat takové okolnosti, že CK může být nucena z objektivních důvodů měnit nejen cenu, ale i podmínky smlouvy - tj. ostatní obsah smlouvy.
Zákazníkovi může v těchto případech navrhnout podle § 852e občanského zákoníku změnu cestovní smlouvy. Pokud se jedna ze stran rozhodne odstoupit od smlouvy, pak se jedná o jednostranný úkon, kterým nastane zrušení cestovní smlouvy a zánik právního vztahu založeného cestovní smlouvou. Postavení zákazníka a CK v tomto případě není stejné a jejich vzájemný vztah je upraven § 852g a § 852h občanského zákoníku. Podle § 852d občanského zákoníku je CK nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu povinna poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy, pokud nejsou uvedeny již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, jenž byl zákazníkovi předán.

Odpovědnost cestovní kanceláře za porušení závazků:

CK v souladu s § 852i občanského zákoníku odpovídá za porušení závazků vyplývajících z uzavření cestovní smlouvy. CK tedy odpovídá za škodu vzniklou odstoupením od smlouvy dle § 852g odst. 2 občanského zákoníku, kterých se však může za jistých podmínek uvedených v § 852j občanského zákoníku zprostit. Samotným obdobím realizace zájezdu se věnuje § 852k občanského zákoníku, přičemž je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc. Právní úprava cestovní smlouvy se zabývá i obdobím po skončení zájezdu, kdy dochází k vypořádání majetkových nároků mezi smluvními stranami.

Další informace lze získat i na těchto stránkách:

Obchodní rejstřík    

Registr živnostenského podnikání    
 


 

Seznamy pojištěných cestovních kanceláří

Odkazy na stránky pojišťoven*, u kterých se mohou cestovní kanceláře pojistit proti úpadku:
 

Chcete vědět, zdali je cestovní kancelář, se kterou plánujete dovolenou pojištěná? Obraťte se na Infocentrum ministerstva pro místní rozvoj.

Seznam pojištěných cestovních kanceláří:     Seznam-pojistenych-cestovnich-kancelari [MS Excel, 173.74KB]
 
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz
* MMR neodpovídá za aktuálnost výše uvedených stránek
 

Soubory ke stažení