Cestujete individuálně

 

Seznam témat:

Kontrola dokladů
Doporučení pro individuální cesty
Pro případ nouze v zahraničí

Kontrola dokladů

 
 • Před cestou se informujte, zda máte správné doklady pro vycestování do Vámi zvolené destinace (informace o jednotlivých destinacích naleznete na www.mzv.cz    )
 • V případě vycestování do zemí Evropské unie, EHP a Švýcarska lze použít pouze platný občanský průkaz
 
V případě vycestování do ostatních destinací je nutné mít platný cestovní pas s nosičem dat s biometrickými údaji (vydání CP ve lhůtě 30 dnů v ČR, ve lhůtě 120 v zahraničí) / bez nosiče dat s biometrickými údaji (vydání CP v kratší lhůtě než 30 dnů v ČR, na zastupitelském úřadě kratší lhůta než 120 dnů, v těchto případech je CP vydán s dobou platností na 6 měsíců), je však nutné zjistit si před cestou jaká destinace vyžaduje jaký doklad.
 
            Získání pasu: podáním žádosti u příslušného úřadu
o       v České republice – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; 
o   v zahraničí – u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
                                              
 • Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče (tj. děti mladší 10 let, občané mladší 15 let), a to do 1. září 2006 mohou i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního pasu.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 nebude již možné od 1. července 2011 již zapisovat děti do CP rodičů a do 26.června 2012 budou platné zápisy dětí v CP rodičů (tedy od 27. července 2012 děti mladší 10 let budou muset cestovat s vlastním CP.
 
V případě vycestování do zahraničí s nezletilými dětmi v doprovodu jiné osoby, než jsou rodiče nebo zákonný zástupce, ověřte u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda není nutné doložit také písemný souhlas rodičů.
 
 • Pokud na cesty vezmete své zvířecí miláčky, nezapomeňte, že i oni disponují pasem. Jde o tzv. pas zvířete, který je ustanoven od 1. října 2004 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES). Na cesty je tedy důležité, aby zvířata (psy, kočky a fretky) měly pas zvířete, budou identifikováni mikročipem a očkováni proti vzteklině. Některé země disponují ještě další pravidly, důležité si před vycestováním do dané destinace zjistit potřebné údaje.
 
V případě ztráty či odcizení cestovních dokladů
 
 • Jakmile zjistíte ztrátu cestovních dokladů je důležité nahlásit ztrátu nebo odcizení CP místní policii a požádejte je o vydání potvrzení. Poté kontaktujte zastupitelský úřad České republiky v místě svého pobytu a podejte žádost o vydání nového cestovního dokladu. Zastupitelský úřad Vám vydá v co možné nejkratší lhůtě náhradní cestovní doklad, který slouží jako cestovní průkaz k jednotlivé cestě s časovou platností a omezeným účelem cesty, zejména k umožnění návratu zpět do České republiky.
 • V případě, že ve Vaší destinaci nesídlí zastupitelský úřad České republiky, můžete se obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států EU, který v dotyčné zemi sídlí a zde je požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten je vydán pouze pro jedinou cestu do České republiky nebo do státu, kde máte trvalé bydliště. Ve výjimečných případech do jiného místa určení.
 
Nezapomeňte si zažádat o víza před cestou:
 
V případě kdy cestujete individuálně do třetích zemí je možnost, že pro vstup do destinace bude vyžadováno vízum. Je tedy na Vás, abyste si ho dostatečně včas před cestou zařídili. Kontaktujte dotčený zastupitelský úřad cizího státu příslušného pro udělení víz. Ten se řídí svými vnitrostátními předpisy a zákony.
 
 • Doporučujeme vyhledat si zastupitelský úřad Vámi zvolené destinace na stránkách MZV a předem si zjistit jaké náležitosti budete potřebovat doložit k žádosti o udělení víza (zpravidla bývá platný cestovní pas, formulář – vízová anketa předem vyplněný, pojištění na cestu a poplatek za vyřízení žádosti)
 • Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víz je stanovena právními předpisy daného státu.
 • Vyřízení víza je také možné přes zprostředkovatelskou CK/CA, která za předem stanovený poplatek pro Vás vše zařídí.

    Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje udělení víza cizího státu pouze pro držitele služebních a diplomatických pasů k pracovním cestám do zahraničí.

zpět na seznamDoporučení pro individuální cesty
 


Pokud se rozhodnete cestovat individuálně, pak Vám doporučujeme:
 • důkladně se informujte o destinaci(kulturní návyky, politická situace, zdravotní rizika – povinné očkování, vízová politika, cestovní doklady, atd.)
 • informujte o Vaší cestě osobu Vám blízkou (včetně itineráře Vaší cesty)
 • zaregistrujte se do DROZD systému    :
               Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí
Tento projekt umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:    
 1. Informace o cestovateli
 2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
 3. Údaje o pobytu v zahraničí
 4. Kontaktní osoba v ČR
Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány.
 
 • před odjezdem se určitě pojistěte (doporučujeme sjednat si minimálně pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí)
 • nezapomeňte si na cestu přibalit důležité kontakty (ambasády, honorární konzuláty; spojení na asistenční službu Vaší pojišťovny atd.)
 • v nouzi se obraťte na příslušný zastupitelský úřad nebo konzulární úřad v dané destinaci

zpět na seznam


 

Pro případ nouze v zahraničí
 

Pokud se ocitnete v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události jakou může být – odcizení či ztráta cestovních dokladu a finančních prostředků, autohavárie, hospitalizace, úmrtí Vašeho rodinného příslušníka - je důležité se obrátit na konzulární pracoviště zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. V takovém případě však je důležitá Vaše spolupráce se zastupitelskými úřady při řešení Vašeho problému. Z tohoto důvodu je také zřízena nepřetržitá služba zastupitelských úřadů v daných zemích (naleznete na www.mzv.cz    )
 
1) Při ztrátě či odcizení cestovních dokladů:
 • Jakmile zjistíte ztrátu cestovních dokladů je důležité nahlásit ztrátu nebo odcizení cestovního pasu místní policii a požádejte je o vydání potvrzení. Poté kontaktujte zastupitelský úřad České republiky v místě svého pobytu a podejte žádost o vydání nového cestovního dokladu. Zastupitelský úřad Vám vydá v co možné nejkratší lhůtě náhradní cestovní doklad, který slouží jako cestovní průkaz k jednotlivé cestě s časovou platností a omezeným účelem cesty, zejména k umožnění návratu zpět do České republiky.
 • V případě, že ve Vaší destinaci nesídlí zastupitelský úřad České republiky, můžete se obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států EU, který v dotyčné zemi sídlí a zde je požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten je vydán pouze pro jedinou cestu do České republiky nebo do státu, kde máte trvalé bydliště. Ve výjimečném případě do jiného místa určení.
 
2) Při dopravní nehodě:
- je důležité nejprve kontaktovat policii, v případě nutnosti zdravotní pomoc, asistenční službu Vaší pojišťovny a v případě, že jste zákazníkem CK, kontaktujte delegáta Vaší CK, v případě individuálního cestování kontaktujte zastupitelský úřad České republiky.
 
Pomoc zastupitelského úřadu při individuálních cestách se poskytuje v závislosti na okolnostech každého konkrétního případu a spočívá zejména v pomoci překladu mezi policií a Vámi, dále v poskytnutí informací, zprostředkování kontaktu na místního advokáta a zprostředkování kontaktu na odtahovou službu nebo opravárenskou firmu.
 
Vždy mějte s sebou potřebné doklady (cestovní pas, či občanský průkaz, řidičský průkaz, osvědčení o technické způsobilosti vozidla, doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla).
 
Výše poplatků za havárii stanoví právní řád státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo.
 
Při zadržení vozidla pro technickou nezpůsobilost, nebo v případě poruchy vozidla jsou hlavními subjekty k vyřízení těchto skutečností pojišťovny. Pro cestu do zahraničí v případě, že jste řidič, je vhodné si zařídit tzv. zelenou kartu – doklad v zahraničí o sjednání zákonného pojištění z provozu motorového vozidla, kterou sjednává u vybrané pojišťovny. Zastupitelský úřad Vám může pomoci případně kontaktovat příbuzné či známé, kteří Vám budou nápomocni při řešení finančních úhrad.
 
V případě uložené pokuty v zahraničí, pokud dle Vašeho mínění byla výše pokuty vyměřena neoprávněně, můžete se opět obrátit na zastupitelský úřad, který Vám poradí, jak v této věci postupovat (poskytne kontakt na právní službu pro zastupování v řízení před cizím úřadem). Při zaplacení pokuty se zpravidla vzdáváte práva na odvolání. Při zaplacení sankce si nechte vystavit doklad o zaplacení.
 
3) V případě nutnosti hospitalizace v zahraničí:
- vzhledem k tomu, že podmínky hospitalizace v zahraničí se liší dle právních předpisů a místní situace daného státu, bývá podstatná otázka výše finanční úhrady za poskytnuté lékařské služby. Důležité je tedy se před cestou pojistit, a to vhodným zdravotním pojištěním pro konkrétní cizí státy (do pojištění by měla být zahrnuta úhrada nákladů léčebných výloh, repatriace – převoz osoby do České republiky, převoz lidských ostatků do České republiky, dále záleží na tipu Vámi zvoleného účelu cestování – adrenalinové sporty, cestování s dětmi, apod.)
 
V rámci cestování v zemích EU máte nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet Vaší zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte však, že základním pojišťěním nejsou finančně kryty všechny služby. Doporučujeme proto i při cestování po zemích EU sjednat příslušné připojištění.
 
Jakmile jste hospitalizováni v zahraničí, opět kontaktujte asistenční službou Vaší pojišťovny. V případě úhrady léčebných výloh, hospitalizace, nebo převozu osoby do České republiky by mělo být hrazeno pojišťovnou, náklady však hradí hospitalizovaná osoba na místě, a to zpravidla bankovním převodem či zasláním příslušné částky složenkou. Řízení o převoz osoby do České republiky koordinuje asistenční služba pojišťovny. V případě potřeby pomoci při komunikaci mezi Vámi a ošetřujícím lékařem je možné obrátit se na zastupitelský úřad České republiky.
 
4) Důležité informace ve věci úmrtí osoby:
- nejprve je důležité zjistit, zda byl zemřelý pojištěn pro případ úmrtí v cizině a následně kontaktovat asistenční službu pojišťovny. V případě, že cestujete s CK je vhodné se obrátit na delegáta, který Vám pomůže v potřebných záležitostech. V případě individuální cesty kontaktujte zastupitelský úřad České republiky, který Vám pomůže vyřídit záležitosti zemřelého (informování blízké osoby, doporučí řešení situace). V neposlední řadě je také možné kontaktovat pohřební službu v České republice, která již má zkušenosti s obdobnými službami a je schopna vše zařídit.
 
Dále je třeba mít informaci o úmrtí osoby (o místu a kontaktu na instituci, kde se lidské ostatky nacházejí) a formulář pro Zápis o úmrtí do zvláštní matriky. Jakmile dojde k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnými mezinárodními smlouvami, je nutné, aby zastupitelský úřad České republiky v zahraničí vystavil průvodní list obsahující souhlas s přepravou pozůstatků.
 
Způsoby převozu zemřelého do České republiky může být dvojím způsobem:
 • zpopelněním ve státě, kde došlo k úmrtí (pokud to umožňují právní předpisy daného státu) a převozem do České republiky
 • zasláním těla v rakvi určené k přepravě.
5) V případě ztráty nebo odcizení důležitých osobních potřeb či finančních prostředků:
- se neprodleně obraťte na místní policii a nechte si sepsat protokol (potvrzení). V případě jazykové bariéry je možné se obrátit na zastupitelský úřad České republiky v dané destinaci, který Vám pomůže s tlumočením a následně pomůže řešit situaci s místními institucemi, případně pomoc při následném vyšetřování celé záležitosti místními orgány.
 
Pro případ ztráty finančních prostředků je dobré si zjistit ještě před dovolenou kontakty na specializované bankovní instituce (např. Chequepoint), které Vám mohou v takovém to případě co nejrychleji zaslat peníze.

zpět na seznam