Klíčoví aktéři regionálního rozvoje se setkali na Národní stálé konferenci

16. 3. 2018

Více než sto zástupců regionů, měst, obcí a rezortů se setkalo ve dnech 14. a 15. března v Jindřichově Hradci. V pořadí již 9. zasedání Národní stálé konference představuje největší setkání zástupců státu a územních partnerů v ČR pro diskusi o evropských fondech, které je svou formou výjimečné i v evropském srovnání. Systém stálých konferencí koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj je Evropskou unií považován za příklad dobré praxe, což potvrdilo také úspěšné 9. zasedání Národní stálé konference.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena