Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky

28. 8. 2014

Evropská komise schválila projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“, který je spolufinancovaný z EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP). Umožní Hasičskému záchrannému sboru ČR efektivněji zasahovat na místech mimořádných událostí a může přispět ke zvýšení počtu zachráněných životů a k efektivnější ochraně majetku. Celkový rozpočet projektu je přes 1,4 mld. korun, spolufinancování z IOP bude ve výši 85 % způsobilých výdajů, 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno ze státního rozpočtu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena