Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc srpen 2013

24. 9. 2013

MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc srpen 2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena