Akční plán splněn, uzavírací dopis Evropské komisi odeslán

29. 6. 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavní koordinační orgán pro politiku soudržnosti spolu s ministerstvem financí zaslaly dne 28. 6. 2012 společný dopis Evropské komisi, který shrnuje opatření uskutečněná v rámci Akčního plánu. Dopis adresovaný generálnímu řediteli pro regionální politiku Evropské komise Walterovi Deffaa oficiálně informuje o splněných úkolech ke zlepšení řídicího a kontrolního systému evropských fondů v ČR v souladu s požadavky Bruselu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena