Změna finančních limitů pomůže zvýšit transparentnost veřejných zakázek

21. 12. 2009

Vláda ČR dnes schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který snižuje minimální předpokládané hodnoty nadlimitních veřejných zakázek a nadlimitních koncesních smluv. Schválený materiál tedy nově upravuje finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách. Změna nabývá účinnosti 1. ledna 2010.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena