Operační program Technická pomoc schválen

27. 1. 2009

Evropská komise dne 27. 12. 2007 schválila operační program Technická pomoc,  který je určen k podpoře zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) na národní úrovni, a který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena