Operační program Meziregionální spolupráce „Interreg IVC“ vyhlásí první výzvu

13. 1. 2009

Operační program Meziregionální spolupráce "Interreg IVC" byl schválen Evropskou komisí a v pátek 21. září 2007 jeho řídící orgán vyhlásí 1. výzvu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena