Vláda schválila výzkumný program na realizaci priorit regionální politiky České republiky

9. 1. 2009

Vláda ČR schválila na svém jednání návrh programu výzkumu a vývoje "Výzkum pro řešení regionálních disparit" na poskytování účelové finanční podpory na řešení projektů výzkumu a vývoje, který jí prezentoval ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Program bude předložen k notifikaci Evropské komisi. Nevyvolá žádné rozdíly ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani žádné zvýšené nároky na výdaje státního rozpočtu nad rámec stanovený střednědobým výhledem. Jeho financování je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena