Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naplňuje cíle Koncepce bytové politiky

8. 1. 2009

Vláda České republiky schválila 16. března 2005 "Koncepci bytové politiky" se střednědobým časovým horizontem do roku 2010.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena