Fondy EU financují studie čerpání programů ČR

9. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (programů evropských fondů na území ČR s výjimkou Prahy) má také možnost využívat prostředků fondů EU - tzv. technické pomoci RPS.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena