Národní výběrová komise schválila deset projektů SROP pro cestovní ruch

6. 1. 2009

Národní výběrová komise ve středu vybrala deset projektů ucházejících se o finanční příspěvek ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Jde o projekty zařazené do skupin "Podpora nadregionálních služeb v cestovním ruchu" (podopatření 4.1.1) a "Podpora rozvoje infrastruktury v cestovním ruchu" (podopatření 4.2.1).

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena