Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
17.05.2018 04.06.2018 Usnesení č.j. MMR-5406/2016-83/1408/2018 [PDF, 365KB]
17.05.2018 10.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení komunikace EU fondů VR_VO-komunikace-EU-fondu [ZIP, 3MB]
17.05.2018 05.06.2018 Vyrozumění o usnesení poznamenaném do spisu - č.j. MMR-54751/2017-31-6 [PDF, 652KB]
17.05.2018 02.06.2018 Kontrolor/-ka v odboru řízení operačních programů (IROP) [DOCX, 53KB]
17.05.2018 02.06.2018 Referent/-ka v oddělení pro mezinárodní spolupráci (OPTP) [DOCX, 40KB]
17.05.2018 03.06.2018 Vedoucí oddělení správy nemovitostí [ZIP, 3MB]
16.05.2018 03.06.2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+) [DOCX, 37KB]
15.05.2018 07.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrativního pracovníka/pracovnice IT [ASPX,
15.05.2018 07.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – projektového manažera/-ky – garanta/-ky IROP [ZIP, 2MB]
15.05.2018 07.06.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – architekta/-ky kybernetické bezpečnosti [ZIP, 2MB]
09.05.2018 27.05.2018 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním IV [ZIP, 2MB]
09.05.2018 25.05.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - metodik/metodička v oddělení implementace integrovaných nástrojů [ZIP, 2MB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 [PDF, 353KB]
02.05.2018 20.05.2018 Metodik/metodička v oddělení technickém Metodik,metodicka-v-oddeleni-technickem [DOCX, 41KB]
02.05.2018 20.05.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení závěrečného vyhodnocení akcí a HÚ VR_MRa-v-odd-zav-vyhodn-akci-a-HU [ZIP, 2MB]
02.05.2018 20.05.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení technickém VR_MRa-v-odd-technickem [ZIP, 2MB]
02.05.2018 20.05.2018 Ministerský rada administrátor/-ka průřezových modulů [ZIP, 2MB]
02.05.2018 20.05.2018 Metodik/metodička řízení OP (IROP) [DOCX, 53KB]
27.04.2018 27.05.2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v sekci informačních a komunikačních technologií [ZIP, 644KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR [PDF, 683KB]
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 [PDF, 749KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena