Úřední deska

Na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR naleznete oznámení ministerstva. Veškeré zde vyvěšené dokumenty jsou zároveň dostupné na elektronické úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název Soubor ke stažení
25.09.2018 10.10.2018 Asistent/-ka odboru publicity EU inzerat_Asistent,ka-odboru-publicity-EU_1 [DOCX, 50KB]
24.09.2018 11.10.2018 Ministerský rada - metodik/metodička v oddělení implemenatce integrovaných nástrojů [ZIP, 2MB]
24.09.2018 10.10.2018 Vrchní ministerský rada v oddělení platů a personální evidence [ZIP, 2MB]
24.09.2018 11.10.2018 Vrchní ministerský rada – rozpočtový/-á analytik/-čka [ZIP, 2MB]
20.09.2018 11.10.2018 Vrchní ministerský rada – projektový manažer/-ka - garant SC 2.1 VR_Projektovy-manazer,garant-SC-2-1 [ZIP, 2MB]
20.09.2018 06.10.2018 Vrchní ministerský rada v oddělení přípravy a ukončování [, 0KB]
19.09.2018 05.10.2018 Ministerský rada - koordinátor/-ka provozu rozhraní VR_VMRa_koordinator-provozu-rozhrani_1 [ZIP, 2MB]
19.09.2018 05.10.2018 Ministerký rada - dozorování pohřebnictví VR_MRa_dozorovani-pohrebnictvi [ZIP, 2MB]
19.09.2018 07.10.2018 Právník/právnička odboru cestovního ruchu inzerat_pravnik,pravnicka-OCR_1 [DOCX, 40KB]
19.09.2018 05.10.2018 Ministerský rada - architekt/ka kybernetické bezpečností [ZIP, 2MB]
19.09.2018 08.10.2018 Projektový/-á pracovník/-ce [DOCX, 40KB]
19.09.2018 05.10.2018 Vedoucí/ho oddělení srpávy serverů, aplikací a ICT infrastruktury [ZIP, 2MB]
19.09.2018 05.10.2018 Vrchní ministerský rada - metodik řízení OP [ZIP, 2MB]
18.09.2018 03.10.2018 Legislativec/kyně Legislativec-kyne [DOCX, 39KB]
18.09.2018 04.10.2018 Administrátor/-ka národních dotačních programů inzerat_1 [DOCX, 41KB]
17.09.2018 03.10.2018 Referent/ka oddělení organizace a systemizace [DOCX, 38KB]
17.09.2018 17.10.2018 Referent/referentka v oddělení administrace národních programů v cestovním ruchu inzerat_referent,ka-v-oddeleni-administrace-narodnich-programu [DOCX, 45KB]
17.09.2018 03.10.2018 Koordinátor/-ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Plzeň (NOK) inzerat_Koordinator-inform-aktivit-Plzen [DOCX, 54KB]
17.09.2018 02.10.2018 Analytik/čka finačního/věcného pokroku v oblasti fondů EU (NOK) [DOCX, 38KB]
17.09.2018 02.10.2018 Metodický a koncepční pracovník/pracovnice pro nástroj Komunitně vedený místní rozvoj a podporu venkova (NOK) [DOCX, 37KB]
17.09.2018 05.10.2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+) [DOCX, 37KB]
17.09.2018 05.10.2018 Odborný/-á referent/-ka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP 2014+) [DOCX, 37KB]
17.09.2018 06.10.2018 Stavební a investiční technik/čka [DOCX, 37KB]
17.09.2018 06.10.2018 Referent/-ka v oddělení územně a stavebně správním I [DOCX, 38KB]
17.09.2018 06.10.2018 Referent/-ka v oddělení územně a stavebně správním II [DOCX, 38KB]
17.09.2018 03.10.2018 Referent/ka v oddělení správy věstníku veřejných zakázek [DOCX, 39KB]
17.09.2018 03.10.2018 Metodik/metodička [DOCX, 37KB]
11.09.2018 01.10.2018 Rozhodnutí č.j. MMR-37284/2018-83/2404 ze dne 7. září 2018 [PDF, 473KB]
09.05.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2014-2020, č.j. MMR-12233/2018-51 [PDF, 353KB]
15.02.2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídícího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu MMR-54076/2017-26 [PDF, 324KB]
01.01.2017 31.12.2020 Informace o provozu podatelny na MMR [PDF, 683KB]
01.01.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní Smlouva MMRxMF_03082015 [PDF, 749KB]

Odebírejte aktualizace této stránky

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena