Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 4. Posuzování vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území > Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Metodické sdělení MMR k posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Metodické sdělení k problematice posuzování územního plánu (dále jen „ÚP“) z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území a úprava či doplnění „vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena