Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace > Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů

Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů

17. 1. 2018: Metodický návod bude aktualizován s ohledem na novelu vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně zveřejněn na této adrese.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena