Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od CZT a k průmětu územní energetické ko

Vyjádření MMR ke vztahu územního plánu k odpojování objektů od CZT a k průmětu územní energetické ko

Odbor územního plánování MMR zpracoval na podnět pracovních skupin pro podporu implementace programů zlepšování kvality ovzduší vyjádření, v němž odůvodnil nemožnost zakazovat odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem prostřednictvím regulativů územního plánu. Vyjádření řeší rovněž způsob promítnutí územní energetické koncepce do územního plánu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena