Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení k problematice aplikace pojmu “veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury”

Metodické sdělení k problematice aplikace pojmu “veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury”

Metodické sdělení k problematice veřejné prospěšnosti staveb dopravní infrastruktury ve vztahu k vymezení koridorů pro tyto stavby

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena