Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení MMR k tzv. „povinné“ změně územního plánu

Metodické sdělení MMR k tzv. „povinné“ změně územního plánu

Metodické sdělení k problematice ustanovení § 5 odst. 6 a § 55 odst. 1 a 2 stavebního zákona ve věci pořizování změny územního plánu.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena