Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 1. Politika územního rozvoje ČR > Metodické sdělení k hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na l

Metodické sdělení k hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na l

Odbor územního plánování se vyjadřoval k žádosti o metodické sdělení k problematice hodnocení vlivů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace na lidské zdraví

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena