Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 1. Politika územního rozvoje ČR > Metodické sdělení OÚP MMR ve věci aplikace republikové priority v čl. (24) PÚR ČR

Metodické sdělení OÚP MMR ve věci aplikace republikové priority v čl. (24) PÚR ČR

Odbor územního plánování se vyjadřoval k dotazům, které se týkaly výkladu republikové priority formulované v čl. (24) Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a správného postupu při aplikaci aktualizovaného znění této priority v praxi.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena