Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Archiv sekce Informace a aktuality > Aktualizace výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie

Aktualizace výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie

Řídicí orgán IROP vydal dne 13. 5. 2016 aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 2 Územní plány, výzvy č. 3 Regulační plány a výzvy č. 9 Územní studie. Aktualizace uvedených pravidel jsou platné a závazné od 13. 5. 2016. Žadatelé, tj. obce s rozšířenou působností, se při přípravě žádostí o podporu musí řídit aktuálními dokumenty.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena