7. Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena