15. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena