13. Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena