Ministerstvo > Regionální rozvoj > Výzkum a inovace na MMR > Certifikace metodik MMR > Archiv projektů - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ > BETA > Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní s

Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní s

Výzkumný program BETA 2016

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena