Ministerstvo > Regionální rozvoj > Komentované kartogramy analyzující regionální rozvoj

Komentované kartogramy analyzující regionální rozvoj

Výzkumný projekt s názvem "Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - kartografická vizualizace vybraných indikátorů" byl realizován firmou Garep, spol. s r.o. v letech 2004-2006 za finanční podpory ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2009 proběhla aktualizace katalogu a tato aktualizace se promítla do nové struktury a podoby www stránek. 

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena