Ministerstvo > Regionální rozvoj > Informace a aktuality > Ministr Jankovský schválil dotace na obnovu a rozvoj venkovských obcí

Ministr Jankovský schválil dotace na obnovu a rozvoj venkovských obcí

V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova byly schváleny dotace na projekty obcí, které jsou zaměřeny především na zlepšení podmínek pro život dětí a mládeže na venkově a úpravy zeleně nebo obnovu obecního majetku. Během výzvy bylo přijato ve 3 dotačních titulech celkem 1208 žádostí o dotaci v celkové výši požadované dotace 389 mil. Kč. Dotace byly poskytnuty na 280 projektů obcí nebo svazku obcí v celkové výši 105 mil. Kč.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena