EUKN

Evropská síť znalostí městských záležitostí (EUKN, z angl. European Urban Knowledge Network) je udržitelnou, mezivládní znalostní sítí s národními kontaktními místy ve všech členských státech, působící jako centrum znalostí pro stávající sítě odborníků na urbánní záležitosti na všech úrovních správy.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena