Informační systémy

 
Internetová aplikace DIS ZAD     slouží pro evidenci žádostí (o dotace, granty, příspěvky, finanční pomoci atd.) na příslušném úřadu. Vkládání žádostí se provádí prostřednictvím internetové aplikace samotným žadatelem po jeho úspěšném přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla. Každá žádost je v systému uložena pod příslušným uživatelem a je možné sledovat její stav (přijetí ke zpracování, vyřízení, zamítnutí, atd.), případně dle následných požadavků úřadu její údaje doplňovat.

Internetová aplikace DIS INFO     slouží pro prezentaci informací poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj (dále MMR) ve formě výstupních statistik a také formou zobrazení údajů o žádostech o dotace a poskytnutých dotacích na mapách ČR. Součástí aplikace je i aplikace pro výpočet výše dotace u projektů vytvářejících příjmy dle odst. 2 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 pomocí finanční mezery.