Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality a informace > V České republice už působí 17 kvalifikovaných hrobníků

V České republice už působí 17 kvalifikovaných hrobníků

Během víkendu přibyli v ČR další dva kvalifikovaní hrobníci. Celodenní zkoušku pod dohledem autorizované osoby Ministerstva pro místní rozvoj, která ověřila jejich odborné předpoklady a praktické dovednosti k výkonu tohoto povolání, složili oba kandidáti v sobotu 21. 11. 2009 na veřejném pohřebišti ve Velkých Karlovicích.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena