Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality a informace > Pohřebnictví - úhrada účelně vynaložených nákladů

Pohřebnictví - úhrada účelně vynaložených nákladů

Ministerstvo pro místní rozvoj připomíná, že může poskytovat obcím finanční úhradu za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo pohřbení nesjednal, pouze na účet, který mají obce zřízeny u České národní banky. Toto upozornění se vztahuje na všechny případy podané na Ministerstvo pro místní rozvoj, které nebyly do 01.04.2013 vyřízeny.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena