Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality a informace > MMR zavádí novou kvalifikaci: Poradce v poradenství pro pozůstalé

MMR zavádí novou kvalifikaci: Poradce v poradenství pro pozůstalé

Poradenství pro pozůstalé je zpravidla součástí paliativní péče, která si klade za cíl zvýšit kvalitu života pacienta v terminálním stavu. Používá k tomu všechny dostupné prostředky včetně pomoci při upevnění nebo narovnání vztahů pacienta k příbuzným a blízkým osobám. Poradce pro pozůstalé by měl dle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj umět pomáhat klientovi už při prognóze brzkého úmrtí jeho blízké osoby.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena