Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality a informace > MMR hradí obcím náklady na pohřeb zemřelého

MMR hradí obcím náklady na pohřeb zemřelého

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím peníze na pohřeb v případě, že zemřelý nemá žádné dědice. Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá kdo postarat.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena