Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Protikorupční aktivity

Protikorupční aktivity

 

Problematiku boje s korupcí koordinuje a vyhodnocuje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. Podrobné informace na internetových stránkách Úřadu vlády ČR www.korupce.cz    .

Na MMR ČR se touto problematikou zabývá odbor kontroly.

Rezortní interní protikorupční program


Kontaktní osoba v oblasti protikorupce za MMR ČR:
Mgr. Otokar Marek
+420 224 862 202
otokar.marek@mmr.cz 
 
Ing. Dominika Sedláčková
+420 224 862 321
dominika.sedlackova@mmr.cz