Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2018 > Ministryně Dostálová: Realitní trh musí ...

Ministryně Dostálová: Realitní trh musí mít svá pravidla, klientům jde mnohdy o celoživotní úspory

06.02.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj má připraven zákon o realitním zprostředkování. Předložen do mezirezortního připomínkového řízení bude v řádu týdnů. Cílem je zajistit nyní zcela chybějící ochranu klientů a vrátit oboru realitního podnikání prestiž.
„Hlavním cílem nového zákona o realitním zprostředkování je především ochrana klientů. Díky chybějícím pravidlům pro realitní činnost a chybování realitních zprostředkovatelů, kteří mají mnohdy nízkou odbornost, se počty poškozených zvyšují,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 
 
Hlavním problémem českého realitního trhu je absence jasných pravidel pro výkon činnosti realitního zprostředkovatele. Zcela chybí přesná definice realitního zprostředkování, nejsou nastavena žádná konkrétní pravidla pro výkon činnosti. Cílem je také kultivace trhu s nemovitostmi, protože řada nepoctivců podniká na úkor opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů. Jde o zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání u nás.
 
Zákon např. počítá s povinností realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování, všechny informace srozumitelně a způsobem nevzbuzujícím pochybnost. To se týká i nejrůznějších příloh smlouvy nebo např. odkazů na všeobecné obchodní podmínky. Jako povinná příloha smlouvy, která musí mít písemnou formu,  je také navrhován výpis z veřejného seznamu (především z katastru nemovitostí), ze kterého budou mj. zřejmé případné závady a omezení (například věcná břemena). Zákon dále upravuje vznik nároku na provizi realitního zprostředkovatele - aby nedošlo k jejímu zaplacení bez toho, že zprostředkovatel řádně vykoná svou práci. Počítá se i se vznikem veřejně přístupného seznamu, kde si budou zákazníci moci ověřit, kdo má pro tuto práci odbornou způsobilost. Zákon upravuje s ohledem na ochranu spotřebitele i řadu dalších oblastí, v neposlední řadě však je třeba uvést ještě povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.

Více informací o zákoně o realitním zprostředkování naleznete zde.

  
 

Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz