Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2018 > Klíčoví aktéři regionálního rozvoje se ...

Klíčoví aktéři regionálního rozvoje se setkali na Národní stálé konferenci

16.03.2018: Více než sto zástupců regionů, měst, obcí a rezortů se setkalo ve dnech 14. a 15. března v Jindřichově Hradci. V pořadí již 9. zasedání Národní stálé konference představuje největší setkání zástupců státu a územních partnerů v ČR pro diskusi o evropských fondech, které je svou formou výjimečné i v evropském srovnání. Systém stálých konferencí koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj je Evropskou unií považován za příklad dobré praxe, což potvrdilo také úspěšné 9. zasedání Národní stálé konference.
Někteří účastníci konference představili své priority pro využití evropských zdrojů po roce 2020. Evropské fondy výrazně pozitivně ovlivňují rozvoj regionů  díky realizaci desítek tisíc úspěšných projektů a jejich správné nastavení je proto klíčové. V zajímavé diskuzi byla probírána také připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která pomůže zacílit finanční prostředky na regionální rozvoj do míst, kde jsou nejvíce potřeba a přinesou největší efekt. Od Sdružení místních samospráv a dalších územních partnerů zazněla velmi pozitivní reakce k formě přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je tvořena v úzké spolupráci s řadou partnerů. Představeny byly také práce na pozici ČR vůči budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 a na Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, která má mj. za cíl stanovit priority, které bude ČR v budoucnu z EU fondů podporovat. V neposlední řadě byly představeny důležité aktuality a změny jednotlivých operačních programů. Velmi diskutovaným tématem spojeným s čerpáním EU fondů představovalo na Komoře regionální zavedení vysokorychlostního internetu v ČR.

Během jednání Komory CLLD byly intenzivně diskutovány problémy a potřeby českého venkova a vhodné nástroje k jejich řešení. Ministerstvo pro místní rozvoj i prostřednictvím Národní stálé konference tak přetavuje svou ambici být lídrem strategického řízení rozvoje venkova do konkrétních činů.

V rámci Komory ITI a IPRÚ byl prezentován pokrok jednotlivých metropolitních oblastí a aglomerací v realizaci jejich integrovaných strategií. Byla také představena konkrétní integrovaná řešení, například pro mobilitu ve městě a jeho zázemí či oblast sociální, v rámci kterých jsou kombinovány projekty z různých operačních programů.


Kontakt pro média:
Vilém Frček
Odbor komunikace MMR
E-mail: vilem.frcek@mmr.cz