Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Zpráva o fungování e-tržišť veřejné ...

Zpráva o fungování e-tržišť veřejné správy za rok 2016 je schválena

24.07.2017: Vláda ČR schválila Zprávu o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016, kterou předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Uživatelé měli v minulém roce na výběr ze dvou e-tržišť, na nichž bylo zadáno přes 60 tisíc veřejných zakázek v celkové hodnotě 11,88 miliard Kč.
„Účelem e-tržišť je zvýšení transparentnosti zadávání především veřejných zakázek malého rozsahu. V této souvislosti bych však chtěla připomenout, že MMR nyní disponuje Národním elektronickým nástrojem (NEN), jenž poskytuje zadavatelům stejné základní funkce jako e-tržiště. NEN navíc oproti funkčnosti nabízené elektronickými tržišti nabízí i funkce pro zadávání veřejných zakázek v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. V příštím roce tak budou e-tržiště Národním elektronickým nástrojem plně nahrazena,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Elektronická tržiště jsou webovou aplikací sloužící primárně pro opakované operativní nákupy vymezených komodit ústředních orgánů státní správy a jim podřízených organizací. Ministerstvo pro místní rozvoj ve výroční zprávě shrnuje činnosti MMR v oblasti správy e-tržišť, informuje o počtu e-tržišť, předkládá statické údaje o zakázkách realizovaných na e-tržištích a data o finančních prostředcích vynaložených na pořízení nebo obnovu komodit prostřednictvím e-tržiště.

Kompletní zpráva je     zde [PDF, 779.39KB].
Další informace o e-tržištích naleznete zde.
Další informace o NEN naleznete zde.    


Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz