Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Zkvalitnění veřejné dopravy a kvality ...

Zkvalitnění veřejné dopravy a kvality ovzduší díky dvěma stovkám vozidel z IROP

03.03.2017: Výzva z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která byla zaměřena na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu, se setkala s enormním zájmem žadatelů z řad městských i regionálních dopravců zajišťujících dopravní obslužnost. Podmínky výzvy úspěšně splnilo 35 projektů z celkem 37 předložených. Podpořeno bude 13 projektů za téměř 1,7 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„V nejbližších letech se mohou cestující ve městech i příměstských oblastech těšit na zvýšení komfortu přepravy a všichni obyvatelé na zmírnění negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší. Vzhledem k obrovskému zájmu dopravců jsme objem prostředků v této výzvě v únoru navýšili na maximální možnou úroveň,  téměř 1,75 miliard korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo proces hodnocení a výběru projektů ve 20. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která byla zaměřena na podporu nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. V projektech schválených k financování se nakoupí celkem 184 vozidel pro veřejnou dopravu, z toho 48 elektrobusů, 23 trolejbusů, 13 tramvají a 100 CNG autobusů. 6 projektů je zaměřeno čistě na elektrická vozidla (Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Třinec), 5 projektů na plynové autobusy (Brno, Kladno, Střední Čechy) a 2 projekty jsou kombinované (Hranice - Frýdek-Místek, Ostrava). Co do objemu požadovaných finančních prostředků bude více než 60 % prostředků směřovat na pořízení bezemisních, elektrických silničních nebo drážních vozidel.
 
Zbývajících 22 projektů zařadil Řídicí orgán IROP na seznam náhradních projektů. Jsou řazeny sestupně podle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu. Volné finanční prostředky nabídne ŘO IROP prvnímu projektu na seznamu, pokud přesáhnou 30 % jeho dotace z EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj).
 
„Neúspěšní předkladatelé projektů v této výzvě budou moci žádat v tzv. integrovaných výzvách. Ve většině městských oblastí byly tyto výzvy již vyhlášeny,“ dodává náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.
 
Přehled projektů ve 20. výzvě IROP schválených k financování a projektů ve 20. výzvě IROP zařazených na seznam náhradních projektů naleznete zde    .

Přehled integrovaných výzev naleznete zdeKontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz