Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > V posledních letech se snižuje zadávání ...

V posledních letech se snižuje zadávání JŘBU, říká Šlechtová

27.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj na jednání vlády předložilo materiál, který potvrzuje viditelný trend snižování zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění (tzv. JŘBU). Nejčastěji využívaným druhem zadávacího řízení je jak dle počtu, tak dle výše finančního objemu otevřené řízení.
Materiál potvrzuje klesající trend zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, a že otevřené řízení zůstává nejčastějším druhem zadávání veřejných zakázek. Jedná se o trend podporující transparentní prostředí veřejného investování," uvedla k materiálu ministryně Šlechtová.
 
Dokument shrnuje údaje a vývoj zadávání veřejných zakázek u ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy včetně jejich podřízených organizací v jednacím řízení bez  uveřejnění (tzv. JŘBU) za období let 2013 až 2016. Zdrojem dat je Informační systém o veřejných zakázkách, který eviduje data z Věstníku veřejných zakázek.
 
Oproti roku 2013 je v uvedených letech pokles objemu zadaných JŘBU o 10 mld. Kč méně (2014), respektive 5 mld. Kč méně (2015). V roce 2016 došlo také k poklesu zadaných veřejných zakázek v rámci JŘBU téměř o 8 mld. Kč. V průměru je všemi rezorty zadáno každoročně JŘBU za téměř 650 mil. Kč. 

Údaje o celkové velikosti trhu veřejných zakázek za rok 2016 budou známy nejdříve v polovině března 2017, kdy jsou vypracovávány jako podklady pro Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v ČR.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz