Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Šlechtová o strategii Re:start: Podáváme ...

Šlechtová o strategii Re:start: Podáváme pomocnou ruku regionům

31.05.2017: Zítra se za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové uskuteční konference o Strategii restrukturalizace Re:start. Jejím cílem je společné projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, od něhož se očekává pomoc obyvatelům dotčených krajů, zlepšení prostředí pro život i práci a zamezení odlivu lidí z těchto oblastí. Dle ministryně Šlechtové restrukturalizace těchto krajů pomůže vyrovnat rozdíly v ekonomickém rozvoji.
„Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj vytvořilo strategický rámec pro ty kraje, které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivé situaci. Prostřednictvím těchto aktivit a opatření podáváme pomocnou ruku našim regionům,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Souhrnný akční plán pro období 2017-2018 je prvním akčním plánem svého druhu. Mezi návrhy hlavních opatření patří například odstraňování ekologických škod, problematika těžby lithia v Karlovarském a Ústeckém kraji nebo regenerace starých průmyslových areálů. Ministerstva byla také oslovena na zpracování studií pro jednotlivé oblasti regionů.
 
Patří mezi ně například vypracování analýzy k restrukturalizaci města Terezín po odchodu armády, na jejímž základě by se nastavily další kroky směřující k jeho znovuoživení. Dále pak zahájení přípravy opatření směřujících k reálnému testování autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji. Protože těchto testovacích míst není mnoho, město Ústí nad Labem se stane atraktivním a žádaným pro výše uvedené činnosti. Výsledkem bude zapojení města Ústí nad Labem, regionální univerzity a vědecko-technických parků do mezinárodních výzkumných a pilotních projektů týkajících se oblasti plně autonomních vozidel. Další výhodou je bezprostřední napojení na dálnici D8 a navázání možnosti přeshraniční spolupráce s výzkumnými organizacemi v Dolním Sasku a také univerzitou v Drážďanech.Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz