Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Šlechtová navýšila dotace pro obce na ...

Šlechtová navýšila dotace pro obce na školní hřiště a tělocvičny na 275 milionů korun

17.10.2017: Ministryně Šlechtová rozhodla o poskytnutí dotací ve výši přes 275 milionů korun pro venkovské obce. Celkem 131 obcí, které jsou zřizovateli základních škol, tak obnoví nebo postaví nové školní hřiště nebo tělocvičnu.
„Zájem obcí o tento dotační titul je obrovský. Převis žádostí byl přes 640%. Vyšla jsem proto vstříc žádostem starostek a starostů, které slýchám při svých cestách po regionech. Povedlo se mi nyní pro jejich projekty najít další prostředky. Investice do dětí a mládeže je jedním z nezbytných předpokladů pro další rozvoj kvalitního života na venkově. Naše dotace pomohou tam, kde obce na hřiště a tělocvičny ve svém rozpočtu nemají dostatek financí,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos v červnu výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Finance jsou určené například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Vzhledem k enormnímu zájmu, kdy převis požadovaných finančních prostředků činil více než 644 %, uvolnila ministryně Šlechtová o celkem 175 milionů korun více, než byla původní alokace programu. Ministerstvo pro místní rozvoj tak poskytne obcím na obnovu sportovní infrastruktury přes 275 milionů korun.
 
Obce do 3 000 obyvatel mohly o dotace z programu žádat v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin).
 
Seznam všech podpořených projektů naleznete v příloze.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Připojené soubory