Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Setkání slovenských kolegů z Úřadu ...

Setkání slovenských kolegů z Úřadu podpředsedy vlády Slovenské republiky s představiteli MMR, kteří se podílejí na implementaci OP TP

23.06.2017: Ve dnech 21. 6. 2017 – 22. 6. 2017 se uskutečnilo pracovní setkání s názvem „Výměna zkušeností a příklady dobré praxe z implementace OPTP“.
Kromě zástupců MMR se tohoto pracovního setkání zúčastnila i delegace kolegů ze Slovenské republiky. MMR tak mělo příležitost přivítat zástupce Úradu podpředsedy vlády SR pre investície a informatizáciu, a to Odbor koordinácie projektov EŠIF.

Předmětem tohoto pracovního setkání bylo detailní představení všech činností vykonávaných odborem Řídicího orgánu OPTP, seznámení s operačním programem, systémem výběru projektů a jejich realizací včetně administrace žádosti o platbu a aktuálním přehledem čerpání finančních prostředků. Součástí jednání byla praktická ukázka fungování MS2014+ a ISKP14+. V rámci jednání byly také představeny aktivity Odboru projektového řízení a zapojení MMR do jednání o plánech Evropa 2020 a Agenda 2030.

Výstupem pracovního setkání bylo srovnání nastavení a fungování ESIF v České republice a na Slovensku. Kolegy ze Slovenska velmi zaujala vysoká míra elektronizace při realizaci projektů financovaných z ESIF a projevili zájem o bližší spolupráci zejména v oblasti projektového řízení.

Akce byla uskutečněna v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020, hrazená z projektu Zajištění řídicí činnosti OPTP 2015 – 2021,r. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000016, který řídí Odbor projektového řízení (OPŘ).Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz