Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > Schváleno 120 projektů na podporu ...

Schváleno 120 projektů na podporu bydlení za více než 408 milionů korun

09.03.2017: Ministryně Karla Šlechtová schválila akce určené k financování z programu Podpora bydlení pro rok 2017. Celkem bylo schváleno 120 akcí za 408,5 milionů korun. Více jak polovina z částky půjde na komunitní domy pro seniory a na pečovatelské a vstupní byty.
„Pomocí našich programů usilujeme o to, aby se lidem v České republice žilo spokojeně. Pomáháme s revitalizací veřejných prostranství sídlišť, s výstavbou pečovatelských a vstupních bytů, s výstavbou výtahů v bytových domech, které jimi dosud nebyly vybaveny, s výměnou olověných rozvodů v bytových i rodinných domech, a v neposlední řadě i s výstavbou komunitních domů pro seniory, ve kterých najdou bydlení aktivní senioři. Každoroční zájem o tyto dotace pro nás představuje motivaci dále pracovat a vycházet vstříc žadatelům tak, aby podpora ze strany ministerstva byla pro ně nadále potřebná a přístupná,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
V rámci Regenerace sídlišť bude podpořeno 23 akcí v celkovém objemu 88,1 mil. Kč, na vznik podporovaných bytů bylo schváleno 41 akcí za 259,0 mil. Kč. V objemu 3,1 mil. Kč bude podpořena výměna olověných rozvodů v 9 domech. Velký zájem byl v loňském roce nově spuštěný podprogram Bytové domy bez bariér, v jehož rámci Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří částkou 58,2 mil. Kč  47 projektů na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů do bytových domů. 
 
Mimo akce určené k financování ministryně Šlechtová schválila i akce náhradní a zamítla akce, které nesplnily podmínky programu. Vyhodnocené akce byly předkládány v rámci výzvy vyhlášené dne 7. 10. 2016, která byla ukončena dne 30. 12. 2016.

Seznam vyhodnocených projektů naleznete zde