Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2017 > „Rozvoj projektové kanceláře MMR II.“

„Rozvoj projektové kanceláře MMR II.“

24.08.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj od listopadu 2016 realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvality projektového řízení v rámci MMR, a nově i Centra pro regionální rozvoj a agentury CzechTourism.
V rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MMR II., který je nyní ve své první polovině realizace, se již podařilo proškolit a certifikovat zbývající zaměstnance projektové kanceláře na Manažery projektu dle Národní soustavy kvalifikací. Následná školení zaměstnanců budou probíhat v oblasti měkkých dovedností, např.  řízená komunikace, vedení týmů, a dále pak v prohlubování odborných znalostí se zaměřením zejména na veřejné zakázky a nové IT nástroje.

Mezi klíčové aktivity tohoto projektu, krom výše zmíněného vzdělávání, patří také aktualizace Metodiky projektového řízení a její rozšíření na zřizované organizace ministerstva: Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále „Centrum“) a CzechTourism (dále „CzT“). Zástupci obou organizací budou také proškoleni v projektovém řízení tak, aby bylo dosaženo vyššího stupně project managementu. S ohledem na sdílení best practice budou probíhat společná výjezdní zasedání projektových manažerů MMR, Centra a CzT.

Za pozornost také stojí třetí klíčová aktivita projektu: rozvoj elektronického IT nástroje pro projektové řízení ELIT, který umožní elektronizaci a zefektivnění práce zejména s projektovými záměry, projekty v realizaci, objednávkami a veřejnými zakázkami MMR.

Po skončení projektu bude projektové řízení na MMR, Centru a CZT na kvalitativně vyšší úrovni.

Projekt: Rozvoj projektové kanceláře MMR II.
Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0003726
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2019

Kontakt pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2019